PEDROLLO

New

PDL-FM32/160C

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43,800 ฿43,800
฿27,160 ฿27,160 -38%
 

 

New

PDL-FM32/160B

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿52,000 ฿52,000
฿32,240 ฿32,240 -38%
 

 

New

PDL-FM32/200AH

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72,300 ฿72,300
฿44,830 ฿44,830 -38%
 

 

New

PDL-FM32/200C

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72,300 ฿72,300
฿44,830 ฿44,830 -38%
 

 

New

PDL-FM50/125C

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿52,500 ฿52,500
฿32,550 ฿32,550 -38%
 

 

New

PDL-FM50/160C

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72,800 ฿72,800
฿45,140 ฿45,140 -38%
 

 

New

PDL-F32/160C

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42,700 ฿42,700
฿26,480 ฿26,480 -38%
 

 

New

PDL-F32/160B

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44,300 ฿44,300
฿27,470 ฿27,470 -38%
 

 

New

PDL-F32/200AH

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55,800 ฿55,800
฿34,600 ฿34,600 -38%
 

 

New

PDL-F32/200C

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55,800 ฿55,800
฿34,600 ฿34,600 -38%
 

 

New

PDL-F32/200B

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿58,600 ฿58,600
฿36,340 ฿36,340 -38%
 

 

New

PDL-F32/200A

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61,300 ฿61,300
฿38,000 ฿38,000 -38%
 

 

New

PDL-F40/160C

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง(ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44,700 ฿44,700
฿27,700 ฿27,700 -38%
 

 

New

PDL-F40/160B

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50,200 ฿50,200
฿31,130 ฿31,130 -38%
 

 

New

PDL-F40/160A

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง(ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿51,800 ฿51,800
฿32,120 ฿32,120 -38%
 

 

New

PDL-F40/200B

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61,200 ฿61,200
฿37,940 ฿37,940 -38%
 

 

New

PDL-F40/200A

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿63,900 ฿63,900
฿39,620 ฿39,620 -38%
 

 

New

PDL-F50/160C

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿56,300 ฿56,300
฿34,910 ฿34,910 -38%
 

 

New

PDL-F50/160B

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59,000 ฿59,000
฿36,580 ฿36,580 -38%
 

 

New

PDL-F50/160A

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61,800 ฿61,800
฿38,320 ฿38,320 -38%
 

 

New

PDL-F50/200C

สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿117,300 ฿117,300
฿72,730 ฿72,730 -38%
 

 

New

PDL-F50/200B

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿122,800 ฿122,800
฿76,140 ฿76,140 -38%
 

 

New

PDL-F50/200A

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128,300 ฿128,300
฿79,550 ฿79,550 -38%
 

 

New

PDL-F50/250C

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118,400 ฿118,400
฿73,410 ฿73,410 -38%
 

 

New

PDL-F50/250B

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿123,900 ฿123,900
฿76,820 ฿76,820 -38%
 

 

New

PDL-F50/250A

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130,500 ฿130,500
฿80,910 ฿80,910 -38%
 

 

New

PDL-F65/125C

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿62,200 ฿62,200
฿38,565 ฿38,565 -38%
 

 

New

PDL-F65/125B

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64,100 ฿64,100
฿39,750 ฿39,750 -38%
 

 

New

PDL-F65/125A

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง (ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿66,800 ฿66,800
฿41,420 ฿41,420 -38%
 

 

New

PDL-F65/160C

ปั๊มหอยโข่งเพดโดรโร่ ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดแบบใบทองเหลือง(ดูดลึก 7 เมตร)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿115,700 ฿115,700
฿71,740 ฿71,740 -38%
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้